Vores primære ydelser


Vi fokuserer vores kræfter på 3 områder indenfor bearbejdning - fræsning, drejning og savning.


Fræsning

Til fræsning har vi flere 4 og 5 aksede bearbejdningscentre med pallettesystemer.


Der anvendes CAD/CAM til at tilrettelægge bearbejdningen på den mest hensigtsmæssige og effektive måde.  


Vi laver selv fixturer, så emnet har så få opspændinger som muligt og vi arbejder med avancerede værktøjer så selv komplicerede komponenter kan fremstilles

Drejning

Vi har en række dobbeltspindlede drejebænke med to revolvere samt flere avancerede drejebænke med tre revolvere, som medvirker til høj kapacitet og lave cyklustider. Alle drejebænke har roterende drev som muliggør færdiggørelse af komponenter i én proces.


Vi anvender robotter, stangladere og ladeportaler hvor det er muligt og fremstiller selv fixturer og gribere, så selv vanskelige emner kan hånderes automatisk.

Savning

Vi saver alt materiale til eget forbrug til vores fræsere og drejebænke i såvel stænger som afkortede emner. Dertil tilbydes savning af emner til kunder - enten i form af stænger eller i specifikke mål eller vægt. 


Der saves på rundsave og båndsave og der arbejdes i flere forskellige materialer. 


Der tilbydes pakning af emnerne efter specifikation - enten i paller eller efter kundeønske.

Kvalitet

Vi blev ISO9001 certificerede i 2018 og recertificeret i 2021 og arbejder målrettet med vores processer og systemer for at sikre at kunderne oplever en høj kvalitet.


Der er en konstant dialog i virksomheden omkring kulturen i kvalitetsarbejdet, da denne er essentiel i forhold til at opnå den bedste kundeoplevelse.


Vi er løbende i dialog med vores kunder om kvalitet samt de behov og krav der måtte være til dokumentation, herunder PPAP, FMEA, ISIR, kontrolplaner m.fl.  

Supply Chain

Vi knytter tætte partnerskaber med vores kunder og laver ofte logistikaftaler i samarbejde med kunderne, så eksempelvis kundespecifikke materialer eller støbegodsemner disponeres, indkøbes og lagerføres af PLR. 


Det samme er gældende på færdigvaresiden, hvor lagerstrategi fastlægges sammen med kunden alt efter produktcyklus og behov. Der arbejdes med forecast og online leverandørsystemer for at sikre transparens og høj leveringsevne i forsyningskæden.